Trường Quốc Văn gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ

QUỐC VĂN hành khúc

Bảng vàng Quốc Văn

Phan Tấn Long - 12C

Đạt giải 3 môn Anh Văn

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

Phan Võ Quang Trường - 12C

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

Nguyễn Vân Anh - 12C

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

 

Trường Quốc Văn Cần Thơ - Cơ sở 2

Tuyển sinh năm học 2018 - 2019

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: LÊ HOÀNG TIẾN

NĂM SINH: 1995

CHỈ TIÊU

Tên giải – vòng

Năm

1/. Thành tích thi HSG, giải thể thao vòng đã đạt được?

Giải nhì  HSG MTCT Toán – Tỉnh Đồng Nai

2009

Giải nhì  HSG Toán – Tỉnh Đồng Nai

2010

Giải nhất HSG Toán – TP HCM

2013

Giải nhì HSG Lý – TP HCM

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/. Thành tích học tập?

 

LỚP

Nơi học (Trường – Tỉnh)

HL

HK

Năm

Lớp 6

THCS AN NHƠN – TPHCM

Giỏi

Tốt

2007

Lớp 7

THCS AN NHƠN – TPHCM

Giỏi

Tốt

2008

Lớp 8

THCS BÙI THỊ XUÂN – ĐỒNG NAI

Giỏi

Tốt

2009

Lớp 9

THCS BÙI THỊ XUÂN – ĐỒNG NAI

Giỏi

Tốt

2010

Lớp 10

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2011

Lớp 11

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2012

Lớp 12

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

 

 

2013

3/. Hiện đang nhận tài trợ (học bổng) gì?

Tên học bổng (quỹ)

Nhận từ … đến …

Học bổng Tài năng Quốc Văn

2011 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: ĐẶNG HOÀNG LONG

NĂM SINH: 1995

CHỈ TIÊU

Tên giải - vòng

Năm

1/. Thành tích thi HSG, giải thể thao vòng đã đạt được?

Giải nhất HSG – Tỉnh Lâm Đổng

2010

Giải Ba HSG – TP HCM

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/. Thành tích học tập?

 

LỚP

Nơi học (Trường – Tỉnh)

HL

HK

Năm

Lớp 6

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2007

Lớp 7

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2008

Lớp 8

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2009

Lớp 9

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2010

Lớp 10

THPT Thăng Long – Lâm Đồng

Khá

Khá

2011

Lớp 11

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Khá

Tốt

2012

Lớp 12

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

 

 

2013

3/. Hiện đang nhận tài trợ (học bổng) gì?

Tên học bổng (quỹ)

Nhận từ … đến …

Giảm 20% Học phí tại Quốc Văn

2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: TRẦN TẤN PHÁT

NĂM SINH: 15/08/1995

CHỈ TIÊU

Tên giải - vòng

Năm

1/. Thành tích thi HSG, giải thể thao vòng đã đạt được?

Giải nhì HSG Sinh – TP HCM

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/. Thành tích học tập?

 

LỚP

Nơi học (Trường – Tỉnh)

HL

HK

Năm

Lớp 6

THCS PHAN THỊ RÀNG – KIÊN GIANG

TB

KHÁ

2007

Lớp 7

THCS PHAN THỊ RÀNG – KIÊN GIANG

KHÁ

TỐT

2008

Lớp 8

THCS PHAN THỊ RÀNG – KIÊN GIANG

KHÁ

TỐT

2009

Lớp 9

THCS PHAN THỊ RÀNG – KIÊN GIANG

KHÁ

TỐT

2010

Lớp 10

THPT PHƯƠNG NAM – TP HCM

GIỎI

TỐT

2011

Lớp 11

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

GIỎI

TỐT

2012

Lớp 12

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

 

TỐT

2013

3/. Hiện đang nhận tài trợ (học bổng) gì?

Tên học bổng (quỹ)

Nhận từ … đến …

Giảm 20% học phí tại Quốc Văn

2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NĂM SINH:  1995

CHỈ TIÊU

Tên giải - vòng

Năm

1/. Thành tích thi HSG, giải thể thao vòng đã đạt được?

Giải nhì HSG Hóa – Tỉnh Bình Phước

2010

Giải nhì HSG Hóa – TP HCM

2012

Giải nhất HSG Hóa – TP HCM

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/. Thành tích học tập?

 

LỚP

Nơi học (Trường – Tỉnh)

HL

HK

Năm

Lớp 6

THCS THÁC MƠ – BÌNH PHƯỚC

Giỏi

Tốt

2007

Lớp 7

THCS THÁC MƠ – BÌNH PHƯỚC

Giỏi

Tốt

2008

Lớp 8

THCS THÁC MƠ – BÌNH PHƯỚC

Giỏi

Tốt

2009

Lớp 9

THCS THÁC MƠ – BÌNH PHƯỚC

Giỏi

Tốt

2010

Lớp 10

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2011

Lớp 11

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2012

Lớp 12

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

 

 

2013

3/. Hiện đang nhận tài trợ (học bổng) gì?

Tên học bổng (quỹ)

Nhận từ … đến …

Học bổng Tài năng Quốc Văn

2011 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: HUỲNH NGUYỄN VIỆT ANH

NĂM SINH: 1995

CHỈ TIÊU

Tên giải - vòng

Năm

1/. Thành tích thi HSG, giải thể thao vòng đã đạt được?

HSG Lý – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

2010

Giải nhì HSG Lý – Tỉnh Lâm Đồng

2010

Giải nhì HSG Văn – TP HCM

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/. Thành tích học tập?

 

LỚP

Nơi học (Trường – Tỉnh)

HL

HK

Năm

Lớp 6

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2007

Lớp 7

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2008

Lớp 8

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2009

Lớp 9

THCS Quang Trung – Lâm Đồng

Giỏi

Tốt

2010

Lớp 10

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2011

Lớp 11

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

Giỏi

Tốt

2012

Lớp 12

TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn - TPHCM

 

 

2013

3/. Hiện đang nhận tài trợ (học bổng) gì?

Tên học bổng (quỹ)

Nhận từ … đến …

Học bổng Tài năng Quốc Văn

2011 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSG thành phố 2015-2016

Hà Thanh Thiên Nhi - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Hồ Hoàng Nguyễn - 12C

Giải Khuyến khích môn Hóa

Lâm Cẩm Tú - 12C

Giải KK môn Văn

Lâm Nguyễn Tấn Duy - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Lâm Nhiên Kha - 12C

Giải KK môn Toán

Nguyễn Hoàng Phúc - 12C

Giải KK môn Sinh

Phạm Văn Tuấn - 12C

Giải KK môn Toán

Thị Kim Bích - 12C

Giải KK môn Hóa

Trinh Quang Khải - 11C1

Giải KK môn Toán

[X]