Trường Quốc Văn gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ

QUỐC VĂN hành khúc

Bảng vàng Quốc Văn

Nguyễn Khánh Minh - 12C

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lý

kỳ thi HSG Quốc Gia 2014 - 2015

Đội tuyển HSG Quốc gia môn Vật lý

Chỉ có 2 trường tại Cần Thơ có học sinh vào đội tuyển Quốc Gia:

- Trường chuyên Lý Tự Trọng

- Trường Quốc Văn Cần Thơ

Trường Quốc Văn Cần Thơ - Cơ sở 2

QVSG - Tuyển sinh

Display # 
Title Author Hits
Kế hoạch dạy học Địa lý 8 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1903
Kế hoạch dạy học Địa lý 11 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 2140
Kế hoạch dạy học Địa lý 10 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1725
Kế hoạch dạy học Địa lý 7 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1834
Kế hoạch dạy học Địa lý 6 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1666
Kế hoạch dạy học Địa lý 12 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1693
Kế hoạch dạy học Địa lý 9 (2014 - 2015) Written by Nguyễn Quốc Cường 1721

HSG thành phố 2015-2016

Hà Thanh Thiên Nhi - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Hồ Hoàng Nguyễn - 12C

Giải Khuyến khích môn Hóa

Lâm Cẩm Tú - 12C

Giải KK môn Văn

Lâm Nguyễn Tấn Duy - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Lâm Nhiên Kha - 12C

Giải KK môn Toán

Nguyễn Hoàng Phúc - 12C

Giải KK môn Sinh

Phạm Văn Tuấn - 12C

Giải KK môn Toán

Thị Kim Bích - 12C

Giải KK môn Hóa

Trinh Quang Khải - 11C1

Giải KK môn Toán

[X]