Trường Quốc Văn gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ

QUỐC VĂN hành khúc

Bảng vàng Quốc Văn

Phan Tấn Long - 12C

Đạt giải 3 môn Anh Văn

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

Phan Võ Quang Trường - 12C

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

Nguyễn Vân Anh - 12C

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn

kỳ thi HSG Lý thuyết Tp.Cần Thơ

năm học 2017 - 2018

 

 

Trường Quốc Văn Cần Thơ - Cơ sở 2

Tuyển sinh năm học 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kết quả học sinh giỏi năm học 2011 – 2012: (4 giải TPCT, 3 giải Quốc Gia)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

1

Trần Phúc Duy

12A

Toán

Nhì, HSG MTCT cấp TPCT

Khuyến khích, HSG MTCT cấp Quốc Gia

Ba, HSG cấp TPCT

2

Phạm Xuân Toàn

12A

Vật lý

Nhì, HSG cấp TPCT

Ba, HSG cấp Quốc Gia

Ba, HSG MTCT cấp Quốc Gia

Học bổng VALLET

Nhì, HSG MTCT cấp TPCT

 

II. Kết quả học sinh giỏi năm học 2012 – 2013: (7 giải TPCT)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

1

Trần Quang Nhật

11C

Hòa

Công nhận, HGS cấp TPCT

2

Vũ  Thành trung

11C

Toán

Ba, HSG cấp TPCT

3

Trần Thị Hà

11C

Toán

Công nhận, HSG cấp TPCT

Công nhận, HSG MTCT cấp TPCT

4

Hà Phúc Thịnh

9A1

Sử

Ba, HSG cấp TPCT

5

Lê Thị Huỳnh Như

9A1

Sử

Khuyến khích, HSG cấp TPCT

6

Lê Thị Thu Trang

12A1

Văn

Công nhận, HSG cấp TPCT

 

III. Kết quả học sinh giỏi năm học 2013 – 2014 ( 11 giải)

Học sinh giỏi MTCT cấp TP Cần Thơ: (6 giải TPCT)

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

1

Huỳnh Chí Thành

12C

Sinh

Nhì

2

Dương Diệp Thiên Phú

12C

Sinh

Ba

3

Trần Quang Nhật

12C

Hóa

Ba

4

Phạm Minh Tuấn

12C

Hóa

Khuyến khích

5

Vũ Thành Trung

12C

Toán

Ba

6

Trần Thị Hà

12C

Toán

Khuyến khích

Học sinh giỏi THPT cấp TP Cần Thơ: (5 giải TPCT)

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

ĐẠT GIẢI

1

Huỳnh Chí Thành

12C

Sinh

Khuyến khích

2

Trần Quang Nhật

12C

Hóa

Nhì

3

Phạm Minh Tuấn

12C

Hóa

Nhì

4

Vũ Thành Trung

12C

Toán

Nhì

5

Trần Thị Hà

12C

Toán

Khuyến khích

 

HSG thành phố 2015-2016

Hà Thanh Thiên Nhi - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Hồ Hoàng Nguyễn - 12C

Giải Khuyến khích môn Hóa

Lâm Cẩm Tú - 12C

Giải KK môn Văn

Lâm Nguyễn Tấn Duy - 12C

Giải KK môn Tiếng Anh

Lâm Nhiên Kha - 12C

Giải KK môn Toán

Nguyễn Hoàng Phúc - 12C

Giải KK môn Sinh

Phạm Văn Tuấn - 12C

Giải KK môn Toán

Thị Kim Bích - 12C

Giải KK môn Hóa

Trinh Quang Khải - 11C1

Giải KK môn Toán

[X]