Đoàn thanh niên
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2021-2022

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2021-2022

 08:34 29/03/2022
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC VĂN CẦN THƠ Nhiệm kỳ 2021-2022 Sáng ngày 23/03/2022, Ban Chấp hành Đoàn trường Quốc Văn Cần Thơ...
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2020-2021

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2020-2021

 08:29 29/03/2022
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC VĂN CẦN THƠ Nhiệm kỳ 2020-2021 Vừa qua, trường TH, THCS VÀ THPT Quốc Văn Cần Thơ đã thực hiện thành...
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019-2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019-2020

 08:28 29/03/2022
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG  QUỐC VĂN CẦN THƠ  Nhiệm kỳ 2019-2020 Được sự cho phép của Ban thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều, BGH...