TẦM NHÌN- SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG

 07:33 29/03/2022        Lượt xem: 2432

TẦM NHÌN- SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Trường

Tầm nhìn

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc Văn Cần Thơ mong muốn trở thành một trong những trường tư thục hàng đầu về chất lượng giáo dục của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Sứ mệnh

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc Văn Cần Thơ là nơi giáo dục, đào tạo một cách toàn diện cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và đạo đức đặc biệt là trang bị cho các em đầy đủ hành trang để bước vào môi trường đại học, cao đẳng một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của Cả nước.

Giá trị cốt lõi

Tài năng – Đức độ - Hòa đồng