THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

 10:40 25/07/2023        Lượt xem: 195

Khung thời gian biểu hàng ngày áp dụng cho học sinh: Một buổi, Hai buổi và Bán trú tại hai cơ sở của trường năm học 2023-2024 áp dụng từ 7/8/2023.
tgb
Bài viết liên quan
ĐỜI SỐNG NGOẠI TRÚ VÀ BÁN TRÚ

ĐỜI SỐNG NGOẠI TRÚ VÀ BÁN TRÚ

 16:05 10/03/2022
Đời sống ngoại trú và bán trú * Đối với Học sinh tham gia hình thức học tập ngoại trú, khi hết giờ học sinh sẽ được...