QUY TRÌNH – MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

 14:19 10/03/2022        Lượt xem: 137

Học sinh liên hệ trực tiếp tại thư viện để mượn tài liệu.

Riêng với học sinh tiểu học, phải thông qua GVCN và GVCN là người đứng ra mượn sách dùm các em.

Nội quy của Thư viện được niêm yết đầy đủ và rõ ràng phía trước thư viện đề nghị mọi người xem qua trước khi tiến hành mượn sách tại thư viện.

Album liên quan
ĐỒNG PHỤC QUỐC VĂN

ĐỒNG PHỤC QUỐC VĂN

 10:37 04/04/2022
 218
NỘI QUY THƯ VIỆN

NỘI QUY THƯ VIỆN

 08:06 29/03/2022
 336
TRA CỨU TÀI LIỆU

TRA CỨU TÀI LIỆU

 14:19 10/03/2022
 140
QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC

 14:18 10/03/2022
 200